Długość
8 Rozdziały
  • Dostarczenie informacje o Koncepcji Śladu Węglowego.
  • Przedstawienie metod obliczania śladu węglowego.
  • Przedstawienie norm stosowanych do określania śladu węglowego.
  • Wyjaśnienie różnic pomiędzy różnymi normami (ograniczenia, zastosowanie, podejście).
  • Specyfikacja i opis metod zmniejszania skutków działań.

W module przedstawiono różne aspekty związane z koncepcją Śladu Węglowego. Obejmuje to wprowadzenie do problematyki zmian klimatu wynikających rzekomo z działalności człowieka. Jest również przedstawiona informacja o różnych metodach obliczania śladu węglowego zarówno produktów jak i całych organizacji. To obejmuje prezentację prostych narzędzi obliczeniowych jak również wyrafinowanych metod opartych na różnych normach, w szczególności normach międzynarodowych. Dostarczona informacja pomoże opracować najlepsze metody oceny wpływu wywieranego przez różne produkty/instytucje aby uzyskać międzynarodowo uznawane certyfikaty. Równocześnie są prezentowane przykłady rozwiązań wprowadzanych przez różne przedsiębiorstwa w celu zredukowania wpływu na środowisko. Wdrożenie metod określenia śladu węglowego pozwoli zidentyfikować te etapy LCA produktu, które są najbardziej istotne dla środowiska. Dzięki temu jest możliwe wprowadzanie metod redukcji śladu węglowego. Korzyści takiego podejścia obejmują poprawę korporacyjnego image jak również zmniejszenie konsumpcji zasobów, które to w ostatecznym rozrachunku pozwolą zmniejszyć koszty.

 

Często zadawane pytania