Długość
9 Rozdziały

Zrozumienie ważności dostarczania wiarygodnych informacji środowiskowych o produktach i usługach, które są wprowadzane na rynek.

  • Poznanie czym są Środowiskowe Deklaracje Produktu (EPD) lub ekoetykieta typu III, zalety, wymagania i procedury uzyskania.
  • Uzyskanie niezbędnej wiedzy odnośnie EPD Unii Europejskiej dla produktu, opartej o informacje z Analizy Cyklu Życia (LCA).
  • Poznanie procesu weryfikacji EPD.
  • Poznanie czym są Reguły Kategorii Produktu (PCR).
  • Poznanie czym jest Ślad Środowiskowy Produktu (PEF) Unii Europejskiej.
  • Świadomość zalet i poznanie postępu pilotażu Środowiskowego Śladu Produktu Unii Europejskiej i innych sektorów gospodarki zaangażowanych w przygotowanie ich własnych Reguł Kategorii Produktu (PEFCRs).
  • Przeanalizowanie Produktowych Deklaracji Środowiskowych (EPD) Unii Europejskiej, jako wskaźnika wielokryteriowego służącego gospodarce obiegu zamkniętego.

W tym module czytelnik będzie eksplorował metodologię Środowiskowych Deklaracji Produktu (EPDs)-Ekoetykieta Typu III, specyficzną kategorię reguł, które zostały opracowane dla sektora obuwniczego I stanowią najnowszy efekt pilotażu Środowiskowego Śladu Produktu. Po ukończeniu tego modułu czytelnik z łatwością zidentyfikuje niezbędne czynniki kluczowe aby sprawnie porównać parametry ekologiczne produktów obuwniczych pełniących tą sama funkcję, skupiając się zawsze na głównym celu: stworzeniu jednej normy efektywności środowiskowej. Cała zawartość jest uzupełniona zewnętrznymi linkami oraz prezentuje przykłady z sektora obuwniczego i przykładowe studia przypadku.

 

Często zadawane pytania