Długość
8 Rozdziały
  • Dostarczenie uczniom, pracownikom i menadżerom z małych i średnich przedsiębiorstw szerokiej wizji elementów składowych metody analizy cyklu życia i związanych z tym skomplikowanych problemów.
  • Wdrożenie w życie zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju, w szczególności zastosowanie w produkcji i zrównoważonych przedsiębiorstwach.
  • Przedstawienie międzynarodowej legislacji (w zakresie normalizacji ISO), która nakreśla i prezentuje drogi, procedury i odpowiednie protokoły, aby uzyskać rozpoznanie i certyfikację od odpowiednich instytucji certyfikujących.
  • Uproszczenie skomplikowanego schematu metodologii, LCA ale jednocześnie pozwolenie na uzyskanie czytelnikom dostępu do specyficznej wiedzy.

Moduł 1 ma na celu dostarczyć podstawowe elementy poznawcze użytkownikom, których możemy określić jako “niespecjalistów”, takich jak studenci szkół wyższych (szkoły średnie i uniwersytety), pracownicy i szefowie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora obuwniczego i tekstylnego pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z oceną Cyklu Życia (LCA). Praca przedstawia tematykę LCA oraz stopniowo omawia bardziej skomplikowane kwestie, aby dostarczyć wskazówki i zalecenia dla tych, którzy pragną pogłębić temat i uzyskać obraz najnowszych naukowych osiągnięć na poziomie międzynarodowym.
Podejście przyjęte przez autorów jest iteracyjne i interaktywne w tym znaczeniu, że każdy przedstawiony rozdział i/lub paragraf ma swoje znaczenie i analityczną autonomię, ale jednocześnie służy jak punkt odniesienia i zawiera wiedzę do opracowania rozdziałów i podrozdziałów.

 

 

Często zadawane pytania