Kontakt


Skontaktuj się z zespołem Ecotextyle

W razie problemów związanych z modułami platformy lub chęci uzyskania informacji

Zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że wasz e-mail I dane będą częścią bazy danych związanej z “Ecotextyle” należącej do jej organizacji partnerskich w celu rozpowszechniania wiedzy o projekcie I umożliwiającej wasze w nim uczestnictwo. Informujemy, że możecie sprawdzić swoje prawa dostępu, modyfikować, usunąć, ograniczać dostęp i sprzeciwiać się pisząc na adres mailowy: ecotextyle@gmail.com