Dolžina
8 poglavja

Omogoča informacije o konceptu ogljičnega odtisa.

  • Predstavlja metode izračunavanja ogljičnega odtisa.
  • Predstavlja standarde, ki se uporabljajo za določanje ogljičnega odtisa.
  • Pojasnjuje razlike med različnimi standardi (omejitve, aplikacije, pristopi).
  • Natančno opisuje metode za zmanjševanje.

V modulu so predstavljeni različni vidiki, povezani s konceptom ogljičnega odtisa. Vključuje uvod v problematiko podnebnih sprememb, ki jih domnevno povzroča človek. Predstavlja tudi informacije o različnih metodah izračunavanja ogljičnega odtisa tako posameznih proizvodov kot celotne organizacije. Vključuje predstavitev preprostih računskih orodij kot tudi prefinjenih metod, ki temeljijo na različnih standardih, zlasti mednarodnih standardih. Predložene informacije bodo pomagale najti najboljši način ocenjevanja vpliva različnih izdelkov/ustanov in postopke za pridobitev ustreznih mednarodnih potrdil. Predstavljeni so tudi primeri rešitev, ki so jih uvedle različne družbe z namenom zmanjšati vpliva na okolje. Izvajanje metod za določanje ogljičnega odtisa bo omogočilo prepoznavanje faz izdelka LCA, ki so najbolj škodljive za okolje. Zahvaljujoč temu je mogoče uvesti ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Koristi takega pristopa bodo vključevale izboljšanje podobe podjetja in zmanjšanje porabe virov, kar bo posledično omogočilo znižanje stroškov.

 

Pogosto zastavljena vprašanja