Dolžina
13 poglavja
  • Razumeti nastajanje, pridobivanje in pomen okoljske nalepke.
  • Razumeti kako lahko eko nalepka pozitivno promovira posamezni izdelek.
  • Razumeti nzakaj morajo biti zahteve ažurne in kredibilne.
  • Razumeti razliko med evropsko shemo in drugimi shemami.

Mnogi trgovci in distributerji želijo, da bi lahko tržili svoje izdelke z ustreznimi okoljskimi znaki. Znaki za okolje se lahko uporabijo za spodbujanje pozitivnih okoljskih vidikov izdelka, vendar morajo biti vse uporabljene sheme ali zahtevki natančni in temeljiti in dobro preverjeni, da se zagotovi verodostojnost. Evropski znak za okolje je najbolj razvita shema, vendar se pogosto uporabljajo druge sheme in zahtevki, vendar obstajajo omejitve pri uporabi takih shem.

 

Pogosto zastavljena vprašanja